Onderhoud - Renovatie - Onderzoek - Bouwexpertise
 
Renovatie flatgebouw Osdorpplein te Amsterdam. Klik voor een uitvergroting.
Renovatie flatgebouw Osdorpplein te Amsterdam
1. Inspectie en kwaliteitsbeoordeling
 
* Woningen
 
* Woningcomplexen
 
* Wooncentra
 
* Verzorgingscentra
 
* Utiliteitsgebouwen
 
* Kantoorgebouwen
 
* Geveldelen
 
 
 
 
Gevelherstel verzorgingstehuis te Zandvoort. Klik voor een uitvergroting.
Gevelherstel
verzorgingstehuis
te Zandvoort
2. Onderzoek en analyse
 
* Gevellekkages
 
* Constructiedelen
 
* Bouwfysische constructies
 
* Gebreken bouwdelen
 
* Verbetering geveldelen
 
   
   
     
Renovatie kantoorpand te Amsterdam. Klik voor een uitvergroting.
Renovatie kantoorpand te Amsterdam.
3. Bouwmanagement
 
* Technische werkomschrijvingen
 
* Directiebegrotingen
 
* Stabu- bestekken
 
* Aanbestedingen
 
* Directievoering
 
* Bouwbegeleiding
 
* Dagelijks toezicht
 
     
Onderzoek gevellekkages kantoorpand te Amsterdam. Klik voor een uitvergroting.
Onderzoek gevellekkages kantoorpand te Amsterdam.
4. Controle
 
* Begrotingen
 
* Offertes
 
 
   
   
   
   
     

© 2003 Gremium Adviesgroep B.V.